Aktualizacja zabezpieczeń serwera

Starannie dbamy o bezpieczeństwo naszych serwerów. Ciągle monitorujemy aktualne zagrożenia i dokonujemy aktualizacji zabezpieczeń aplikacji serwerowych i systemu operacyjnego.

Aktualizacja zabezpieczeń serwerów managed odbywa się według poniższych trybów:

  • 1. Automatyczna aktualizacja lub aktualizacja na żądanie klienta

Przeprowadzamy aktualizacje w oparciu o żądanie klienta lub w formie regularnych automatycznych aktualizacji.

  • 2. Aktualizacja systemu operacyjnego

Na żądanie klienta lub po zakończeniu wsparcia systemu operacyjnego wykonujemy aktualizację dystrybucji systemu operacyjnego na nową gałąź. Dla tego celu oferujemy klientom wykonanie przeniesienia nie na czysto ale na testowy serwer wirtualny. Razem z aktualizacją dystrybucji dochodzi w większości przypadków do aktualizacji aplikacji serwerowych (PHP itp.).

  • 3. Usuwanie istotnych błędów przez VSHosting

Istotne błędy usuwamy we wszystkich serwerach.