Certyfikaty

Poziom naszych usług spełnia standardy najnowszych certyfikatów jakości

 VSHosting Hosting was awarded this badge for its excellent service

W pełni jesteśmy świadomi, jak ważne dla naszych klientów są dane, które powierzają naszej administracji. Dobre zabezpieczenia i sprawdzona metodyka zarządzania ryzykiem to podstawa.

Abyśmy byli w stanie zagwarantować taki poziom usług, przeszliśmy audyty w celu uzyskania certyfikatów potwierdzających zgodność z wymogami międzynarodowymi dotyczącymi zarządzanie bezpieczeństwem informacji – od pracowników poprzez procesy i właściwe systemy IT po ogólną strategię firmy.

System zarządzania jakością

System zarządzania
bezpieczeństwem informacji

Nasi klienci uzyskali pewność, że zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy ustawy 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych są chronione wszelkie dane klientów, ale także ich skrypty, bazy danych i inne dane, które fizycznie mogłyby zostać skradzione lub wykorzystane w sposób niedozwolony.

Dla klientów oznacza to pewność, że:

  • systematycznie określamy potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i usuwamy je wcześniej, niż się pojawią
  • mamy opracowane plany na wypadek zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem czynnika ludzkiego lub siły wyższej i ciągle ulepszamy nasze systemy w kierunku pokonania ewentualnych następstw
  • traktujemy bardzo poważnie poufność informacji i zmniejszamy zagrożenia ze strony cyber ataków
  • postępujemy zgodnie ze strukturalną i globalną metodyką ochrony informacji
  • wszystko świadczymy zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i trendami
  • oferujemy stabilną jakość świadczonych usług
  • wewnętrzne eksploatacyjne i inne procesy posiadają własny regulamin oparty na z góry obowiązujących zasadach
  • posiadamy określone w taki sposób środki zapobiegawcze, aby w świadczonych usługach nie występowały wady i awarie